Thema: Circulaire economie

KringloopToets

De Kringlooptoets van de WUR is bedoeld als gespreksinstrument en geeft inzicht in de effectiviteit en uitvoerbaarheid van maatregelen om voedselkringlopen te sluiten. Er wordt vastgesteld wat er feitelijk zal gebeuren als een maatregel genomen wordt. En dat is handig, want die feiten zijn belangrijk om het gesprek tussen verschillende stakeholders op gang te brengen.

KringloopToets WURDe toets maakt onderscheid tussen effecten op de kringloop op een bedrijf en effecten op kringlopen elders in Nederland, Europa en de wereld. Daarnaast brengt de toets de gevolgen van deze maatregelen voor de bodemvruchtbaarheid, het milieu en de economie in beeld. De KringloopToets is daarmee een hulpmiddel voor bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties om de effecten van maatregelen in beeld te brengen en objectief te beoordelen.

Voorbeeld van de KringloopToets

Er zitten veel varkenshouderijbedrijven in Brabant. Het voer voor de varkens komt voor een deel uit Brazilie. Is het niet handiger om de varkens in Brazielie groot te brengen? Of voedsel alleen nog maar uit eigen regio of land te kopen? De KringloopToets geeft aan wat de keuzes betekenen voor de kringloop van voedingsstoffen en de economische en maatschappelijke effecten.

De KringloopToets is ontwikkeld door Wageningen UR Livestock Research in opdracht van een werkgroep bestaande uit de provincie Noord-Brabant, de Nederlandse Vereniging Diervoeder Industrie (Nevedi), Natuur en Milieu, het ministerie van Infrastructuur en Milieu, het ministerie van Economische Zaken, de Brabantse Milieu Federatie en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ben je op zoek naar meer informatie? Bezoek dan de website van de WUR.