Veelgestelde vragen Voedsel1000

Wat is de Voedsel1000?

Voedsel1000, afgeleid van de G1000, is een traject dat resulteert in het eerste Brabantse Voedselbesluit. Op 19 februari 2019 starten we met de Voedseltop waarbij op één dag zo’n 700 Brabanders met elkaar in gesprek gaan over de toekomst van het Brabantse voedselsysteem. 

Na de Voedseltop vindt het Voedselforum plaats. De voorstellen uit de Voedseltop worden in deze fase voorgelegd aan de rest van Brabant. Iedere Brabander kan via het forum op de voorstellen reageren. Dat kan online, maar ook kan ervoor gekozen worden kleinere ontmoetingen te organiseren, waarin de voorstellen worden voorgelegd.

We ronden de Voedsel1000 af met een slotbijeenkomst: de Voedselraad. Die bestaat uit deelnemers van de Voedseltop. Zij beoordelen de voorstellen. Sommige worden aangenomen, andere niet. De voorstellen die aangenomen worden vormen samen het eerste Voedselbesluit. Het doel is om zoveel mogelijk inwoners en partijen het Voedselbesluit te laten ondertekenen en uitvoeren.  Daarnaast wordt het besluit voorgelegd aan de nieuwe Staten. Het besluit bevat ook acties voor de Brabantse inwoners zelf. 

Waarom vindt de Voedsel1000 plaats?

De voedselsector is een belangrijke economie en creëert veel werkgelegenheid. De huidige manier van voedsel produceren brengt ook een aantal uitdagingen met zich mee. Hoe gaan we bijvoorbeeld om met een veranderend klimaat? Hoe behouden we een schone lucht en een vruchtbare bodem? En bovenal: hoe zorgen we voor lekker én gezond voedsel dat goed is voor jou, voor dieren en het milieu? Een simpel antwoord is niet weggelegd voor deze belangrijke vragen. Daarom organiseert de provincie Noord-Brabant een Voedsel1000. Tijdens de Voedsel1000 gaan alle Brabanders met elkaar in gesprek over deze uitdagingen en proberen we samen tot oplossingen te komen. Deze oplossingen leggen we vast in het eerste Brabantse Voedselbesluit. 

Voor wie is de Burgertop?

 • Brabantse inwoner
  Alle inwoners van Brabant zijn van harte welkom! Er is wel een maximum aantal plekken te vergeven van 180. Zijn er te veel aanmeldingen? Dan wordt er geloot. Uiterlijk twee weken voorafgaand aan de Voedseltop krijg jij te horen of je zeker weten deel kan nemen. 
 • Ambtenaar/politici
  Ben je professioneel betrokken bij het voedselsysteem als ambtenaar of politicus? Geef je op! Er is plek voor 175 deelnemers in deze categorie.
 • Producenten
  Ben je een producent? Geef je op! Er is plek voor 180 deelnemers in deze categorie. 
 • Professionals
  Ben je beroepsmatig betrokken bij het voedselsysteem als professional? Geef je op! Er is plek voor 90 deelnemers in deze categorie. 
 • NGO’s
  Ben je werkzaam bij een NGO en professioneel betrokken bij het voedselsysteem? Geef je op! Er is plek voor 45 deelnemers in deze categorie. 
 • Categorie onderwijs/kennis
  Ben jij een student, lector, professor of onderzoeker uit het wetenschappelijk- en beroepsonderwijs en geïnteresseerd in het onderwerp van de Voedsel1000? Geef je op! Er is plek voor 45 deelnemers in deze categorie. 

Wat doet een tafelsecretaris?

Tijdens het invullen van het formulier word je gevraagd of je ook deel wilt nemen als tafelsecretaris. Als tafelsecretaris doe je tijdens het eerste deel van het programma gewoon mee met de gesprekken. In het tweede deel maak je een verslag van het gesprek in het computerprogramma Prezi. Hiervoor volg je een training op dinsdag 12 februari, je wordt verwacht om 12.30 uur. Daar staat tegenover dat je de kans krijgt om al wat andere deelnemers te leren kennen!

Wil je meedoen als tafelsecretaris? Geef je op via het aanmeldformulier

Wanneer en waar vindt de Voedseltop plaats?

Dinsdag 19 februari 2019  van 14.00 - 20.00 uur in het 1931 Congrescentrum ’s-Hertogenbosch. 

Moet ik zelf voor een eten zorgen?

De provincie zorgt voor eten en drinken.

Ik heb een dieetwens

Je dieetwens kun je vermelden in het aanmeldformulier bij ‘Opmerkingen’.

Hoe ziet het programma van de Voedseltop op 19 februari eruit?

Begin middag
We starten aan tafels van 4 personen waarbij het vooral gaat over het verzamelen van dat wat ons bezighoudt omtrent het voedselsysteem. In drie rondes van elk 20 minuten heb je het aan tafel over: Wat vind je belangrijk? Wat zie jij als kans of uitdaging? Hoe denk je dat het voedselsysteem er in 2030 eruit? Je hoeft niet met concrete oplossingen te komen, in deze ronde gaat het om de ideeën. De uitkomsten van deze rondes worden digitaal verzameld. Zo komen we tot tien thema’s die het meest genoemd worden. Deze tien thema’s werken we samen verder uit. 

Einde middag
De tafels zijn verdeeld in de thema’s die we eerder hebben benoemd. Je mag zelf kiezen bij welk thema je aanschuift. Je zit aan een tafel van 8 personen en de uitkomsten van begin middag worden omgezet in concrete initiatieven. Alle ideeën worden aan het einde van de middag verzameld. Alle deelnemers mogen stemmen op het idee dat zij het beste vinden.

Pauzes
Uiteraard zijn er tussen de rondes voldoende pauzes waar je wat kunt eten en drinken, naar het toilet kunt of even kunt ontspannen.

De tafelsecretaris
Aan tafel zit ook een tafelsecretaris. Dit is iemand die net als iedereen een uitnodiging heeft ontvangen om deel te nemen aan de Voedsel1000. Daarnaast heeft deze persoon zich ook opgegeven als tafelsecretaris en heeft daarvoor een training gevolgd. Deze persoon legt de uitkomsten van de gesprekken aan tafel vast.

Moet ik iets meenemen naar de Voedseltop ? 

Nee het is geheel verzorgd. Het is wel handig als je je smartphone meeneemt. Er is geen wifi aanwezig, dus je moet gebruik maken van het mobiele netwerk. 

Ik ben uitgenodigd voor 19 februari. Mag ik alleen meedoen aan de Voedseltop of ben ik verplicht ook aan het vervolg mee te doen?

Nee je bent niet verplicht om aan het vervolg mee te doen.  Aan het einde van de dag vragen we wie mee wil doen met het vervolgtraject. Ook als je alleen 19 februari bij wilt dragen ben je van harte welkom. Ieders inbreng is waardevol!

Wanneer is de eerste vervolgbijeenkomst na 19 februari 2019?

De eerste vervolgbijeenkomst is op 12 maart 2019. 

Wat gebeurt er tussen 19 februari en 15 juni 2019

Op 12 maart 2019 gaan we verder aan de slag met de voorstellen uit de Voedseltop. Aan het einde van de Voedseltop kun je je hiervoor opgeven. We vormen dan samen 8 tot 10 werkplaatsen. Zij komen een aantal keren bij elkaar in zogenoemde werkplaatsen. Deze staan gepland voor: 12 maart, 2 april en 14 mei. Uiteraard zijn de werkplaatsen vrij om vaker bij elkaar te komen.  

Kan ik reageren op wat er in de werkplaatsen gebeurd? 

Ja, dat kan zeker. De werkplaatsen zullen de voorstellen en de verdere uitwerking delen met de rest van Brabant door het online te plaatsen op www.voedsel1000.nl. Na 19 februari kun je hier meer over vinden op deze website. 

Wanneer valt het besluit over het Brabants voedselsysteem?

15 juni 2019
 


Meer weten? 

Werkwijze Voedsel 1000

 

Over Voedsel1000

Hoe werkt de Voedsel1000?

 

Over Voedsel1000

samenwerken in de werkplaatsen

 

Voedselforum

Werkplaatsen

 

Voedselforum

Voedseltop

 

Samenwerkingspartners Voedsel1000

Voedseltop   Samenwerkingspartners Voedsel1000

 

Voedsel1000 is een initiatief van de provincie Noord-Brabant en onderdeel van het Brabantse Agrofood platform. Dit platform is ontwikkeld om de voortgang van de transitie naar een duurzame voedselsector weer te geven en om anderen te inspireren.

Cookie-instellingen