Landbouw en Voedsel in BrabantSamenwerken, kennisdelen en innoveren

Boeren met robots? Meld je aan voor NPPL 2020

October 21, 2019 0 comments

Ben jij akkerbouwer, tuinder, of melkveehouder? En wil je aan de slag met precisielandbouw? Meld je dan voor 1 november aan voor Nationale Proeftuin Precisielandbouw 2020.

De Nationale Proeftuin Precisielandbouw breidt opnieuw uit met 6 nieuwe toepassingen. De robot doet zijn intrede in het project. Volgend jaar krijgen 6 extra deelnemers onder NPPL-vlag experthulp bij de implementatie van nieuw precisietechnieken op hun bedrijven. In 2018 en 2019 startten al akkerbouwers, groentetelers en veehouders op. Nu komen er ook fruitteelttoepassingen bij.

In het oog springend wordt de praktijkintroductie van de robot in open teelten. De techniek is ver gevorderd en volgens experts zijn met bestaande robotplatforms al praktijktoepassingen mogelijk. Overigens zijn er ook vragen over het kostenplaatje van de robot.

Het robotplatform kan wat techniek betreft volgens experts doorbreken. NPPL wil het apparaat een impuls geven.

Het robotplatform kan wat techniek betreft volgens experts doorbreken. NPPL wil het apparaat een impuls geven. – Foto: Koos Groenewold

➤ Schrijf je in

Iedere akkerbouwer, vollegrondsgroenteteler, fruittteler of melkveehouder die vooruit wil met precisietechniek kan zich aanmelden voor NPPL 2020. Belangrijk is dat je vooruit wil met de nieuwste technieken, daarin zonodig wil investeren én – héél belangrijk – dat je je ervaringen wil delen met collega’s. De aanmeldtermijn eindigt op vrijdag 1 november. Schrijf je nu in!

Voor milieu en voor portemonnee boer

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid (LNV) wil agrariërs stimuleren met precisietechnieken aan de slag te gaan. Doel: de milieubelasting door de landbouw verminderen en vergroting van de voedselveiligheid, minder residu, betere bodems en meer natuur-inclusiviteit/biodiversiteit, dit alles passend binnen het concept van kringlooplandbouw. De verwachting daarbij is ook dat precisie per saldo goed uit kan pakken voor de portemonnee van de boer.

Daarnaast kan precisielandbouw helpen de samenleving te laten zien hoe zorgvuldig er in de open teelten wordt omgegaan met productiemiddelen en dat er aandacht is voor natuur en milieu. Misschien moeilijk te kwantificeren, maar erg belangrijk voor de verankering van de landbouw in de Nederlandse samenleving. “Die zorgvuldigheid”, zo redeneert NPPL-projectleider Corné Kempenaar van Wageningen University & Research WUR “helpt ondernemers aan de zogenoemde licence to produce.”

Experthulp uit Wageningen

Tegelijkertijd is ook duidelijk dat het gros van de boeren de kat uit de boom kijkt als het gaat om de adoptie van precisielandbouw. Dat komt door de complexiteit van de technieken. Het blijkt dat het niet zo eenvoudig is die op een soepele manier te integreren in de bedrijfsvoering. NPPL-deelnemers van 2018 en 2019 stuitten regelmatig op problemen met connectiviteit, die ze op eigen houtje niet hadden kunnen oplossen.

Een tweede grote belemmering is de ‘asymmetrie in kosten en baten’. De kosten van precisielandbouwtoepassingen komen voor rekening van de boer, terwijl de baten onzeker zijn of terecht komen bij leveranciers en adviseurs.

NPPL pakt beide kwesties bij de kop. De Wageningse experts helpen boeren met precisietechnieken op gang. Daarbij worden dan ook de kosten en opbrengsten van de nieuwe technieken nauwkeurig bekeken om antwoorden te kunnen geven op de rendabiliteitsvraag.

Ervaringen delen met collega’s

NPPL werkt met voorbeeldbedrijven verspreid over Nederland. Voor de deelnemers betekent dat dat ze rolmodellen moeten zijn waaraan andere bedrijven zich kunnen spiegelen en die daarvan kunnen leren. NPPL zoekt dus niet de absolute voorhoede, maar wel boeren uit de voorhoede van het peloton of mensen die daarbij willen horen.

Dat betekent dat deelnemers aan NPPL ook naar buiten willen treden, ze moeten hun ervaringen willen delen met collega’s.

Transparantie en onafhankelijk advies zijn belangrijk binnen het NPPL-project. Ervaringen met de precisietoepassingen op de praktijkbedrijven moeten naar buiten worden gebracht. Om uiteindelijk verder te komen in de richting van een economische en ecologische kan verduurzaming van de landbouw en meer voedselveiligheid, is het nuttig te weten wat werkt, maar ook wat niet of nog niet werkt of wat beter kan.

0  Comments