Landbouw en Voedsel in BrabantSamenwerken, kennisdelen en innoveren

Onderzoek naar optimale speenvoedersamenstelling biologische biggen

June 18, 2019 0 comments

Waarom eten biologische biggen - ondanks hun hogere speenleeftijd - minder goed rond het spenen? En hoe kunnen we voor betaalbaar en voedzaam biologisch speenvoer zorgen dat beter door de biggen wordt opgenomen? Dat onderzoekt BioBIG.

Kennisuitwisseling

Biologische producenten zetten zich in voor dierenwelzijn, milieu en gewasbescherming. Daar tegenover staan wel hogere kosten in de bedrijfsvoering en het opbouwen van nieuwe kennis door de varkenshouder. Omschakelen naar bio is dan ook een grote stap, en het uitwisselen van kennis en ervaring met collega-landbouwers en ketenpartners is daarbij onmisbaar.

Inzet op ziektepreventie

In de biologische productie is het extra belangrijk om in te zetten op ziektepreventie, omdat antimicrobiële middelen alleen bij uitzondering mogen worden gebruikt. Maar de biggen vinden biologische speenvoeders minder smakelijk en daarnaast bevatten ze een hoger aandeel eiwit dan de speenvoeders in de gangbare varkenshouderij, waardoor de biggen er rond het spenen te weinig van eten. Dat maakt ze juist vatbaarder voor infecties.

BioBIG

In maart 2019 ging daarom de EIP-operationele groep BioBIG van start, met als doel de samenstelling en de opname van speenvoeder te verbeteren zodat de varkenshouders hun biggen efficiënter kunnen spenen. BioBIG bestaat uit deskundigen van ILVO, Varkensloket, biologische varkenshouders, Universiteit Gent, CCBT, Bioforum en Molens Dedobbeleer. Concreet wil de operationele groep BioBIG biologische varkenshouders, voorlichters, onderzoekers en veevoederfabrikanten ervaringen laten uitwisselen en handvatten aanreiken om de voedersamenstelling en -strategie rond het spenen te optimaliseren.

Meer weten over dit project?

 


 

{"tabBasic":{"type":"items","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"3","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-globe","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"164050"},"layout":{"template":"carousel","showDescription":false,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showUserOccupation":false,"showUserOrganization":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

0  Comments