Landbouw en Voedsel in BrabantSamenwerken, kennisdelen en innoveren

Voorlopers in de energietransitie: warmtenet voor glastuinbouw

June 14, 2019 0 comments

In Asten en Someren starten vijf tuinders met een duurzaam project: ze leggen een warmtenet aan om hun kassen te verwarmen.

Waarom wordt het warmtenet aangelegd?

Met deze ontwikkeling lopen de ondernemers voorop als het gaat om de energietransitie. In 2050 moet de uitstoot van broeikasgassen in Nederland met 80 tot 95% zijn afgenomen ten opzichte van 1990. Onderdeel daarvan is ook het stoppen met de gaswinning. Met het nieuwe warmtenet is voor de kassen van de vijf tuinders al aan deze voorwaarde voldaan.

Hoe werkt het nieuwe warmtenet?

De warmtebron is straks in eerste instantie een nieuwe verbrandingscentrale waarin snoeihout afkomstig uit de regio wordt verbrand. Hiermee wordt water tot 95 graden opgewarmd en rondgepompt door het warmtenet. Het water komt afgekoeld tot 45 graden weer terug en wordt vervolgens weer opgewarmd. In een later stadium worden hopelijk ook andere technieken aan het project toegevoegd. Er wordt bijvoorbeeld onderzocht of er ook warmte kan worden gewonnen uit de rioolwaterzuivering en of aardwarmte een goede optie is.

Wat levert het nieuwe warmtenet op?

Voor drie van de tuinders betekent het nieuwe warmtenet dat ze eind 2020 volledig van het gas kunnen, en de andere twee besparen straks fors op hun gasverbruik. Als het warmtenet klaar is, volgt een tweede fase waarin het netwerk wordt uitgebreid met nog eens zes kilometer. Dan kunnen twintig telers met in totaal zo'n 200 hectare glastuinbouw worden bereikt. Het project is onderdeel van Duurzame Energie Coƶperatie Asten-Someren die vorig jaar is opgericht door zeventien glastuinbouwondernemers.
 

Bron: ANP


 

{"tabBasic":{"type":"items","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"3","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-globe","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"164050"},"layout":{"template":"carousel","showDescription":false,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showUserOccupation":false,"showUserOrganization":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

0  Comments