Het platform voor samenwerking, kennisdeling en innovatiein de Brabantse agrofood

Omzet multifunctionele landbouw bijna verdubbeld

03-06-2019 0 reacties

Zo'n 13.500 agrarische bedrijven, een kwart van het totaal, zijn actief in de multifunctionele landbouw (MFL). En de sector doet het goed: de omzet is in Nederland in de afgelopen 5 jaar bijna verdubbeld.

Het nieuws over de verdubbelde omzet is afkomstig uit een onderzoek in de reeks 'Kijk op multifunctionele landbouw' van Wageningen University & Research (WUR), dat werd uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Wat is multifunctionele landbouw?

Onder multifunctionele landbouw wordt verstaan dat boeren en tuinders naast de akkerbouw, tuinbouw of veeteelt ook werkt aan andere maatschappelijke activiteiten als zorglandbouw, kinderopvang, boerderijeducatie, boerderijverkoop, natuurbeheer en/of recreatie. Nu gaat dat dus om 25% van de agrariĆ«rs in ons land. Nog eens 10% geeft aan binnen nu en vijf jaar ook een MFL-tak aan het bedrijf te willen toevoegen. 

Verdeling van de omzet

In 2018 ging er 887 miljoen euro om in de multifunctionele landbouw. De meest succesvolle activiteit is de boerderijverkoop, met 271 miljoen euro. Ook zorglandbouw (250 miljoen euro) en recreatie (221 miljoen euro) doen het goed. De agrarische kinderopvang realiseert 78 miljoen euro omzet en natuurbeheer 66 miljoen euro. Boerderijeducatie levert met minder dan 1 miljoen euro de kleinste omzet aan het totaal. De grootste omzetstijging was te zien in de zorglandbouw. In deze sector werd in 2018 maar liefst 155 miljoen euro meer verdiend dan 5 jaar eerder. Dat is opmerkelijk, aangezien het aantal zorgboerderijen relatief gezien niet zo hard mee steeg: er was sprake van een toename van 15%.

 

Bron: Nieuwe Oogst


 

{"tabBasic":{"type":"items","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"3","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-globe","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"164050"},"layout":{"template":"carousel","showDescription":false,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showUserOccupation":false,"showUserOrganization":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

0  reacties