Het online en offline platformvoor samenwerking, kennisdeling en innovatie

Vervolg Voedsel1000 van start

14-03-2019 905 keer bekeken 1 reacties

Een kleine maand na het startschot van de Voedsel1000 stond dinsdagavond 12 maart de tweede bijeenkomst gepland. Zo’n 140 deelnemers van de Voedseltop ontmoetten elkaar in de HAS Hogeschool Den Bosch. Hier vormden ze werkgroepen, spraken elkaar over de vervolgstappen en leerden elkaar beter kennen.

Zo’n 400 gekleurde post-its met alle ideeën en issue’s uit de voorstellen van de Voedseltop; dat was het beeld bij binnenkomst afgelopen dinsdagavond. De deelnemers ontvingen vier stickers waarmee zij opnieuw hun stem konden uitbrengen op de ideeën waarvan zij het belangrijk vinden om aan verder te werken. Alle onderwerpen met één of meer stemmen, vormden de basis voor het vervolg.

Van 400 post-its naar 10 hoofdonderwerpen

Deelnemers clusterden samen de verschillende ideeën en vormden zo 10 hoofdonderwerpen voor het vervolg van de Voedsel1000. Deze onderwerpen zijn verdeeld over 11 groepen, de zogenoemde ‘werkplaatsen’:

 1. Innovatie - Eiwittransitie
 2. High tech en data
 3. Voedselproductie Lokaal
 4. Samen Sterk
 5. Eerlijk en echt
 6. Educatie en bewustwording
 7. Gezondheid
 8. Ken elkaar! (Wet en regelgeving)
 9. Circulair en bodem
 10. Brabants feestje! (Circulair)
 11. Voedselverspilling

Voedselforum

Ideeën uitwisselen en kennismaken

Nu de hoofdonderwerpen waren vastgezet, konden de deelnemers zich verdelen over de verschillende onderwerpen. Waar wil jij je hard voor maken, waar wil je aan werken en waar heb jij kennis van? Nadat iedereen een werkplaats had gekozen, was het tijd om elkaar te leren kennen en werden de eerste lijnen uitgezet.

Concrete plannen maken

De komende weken gaan de werkplaatsen aan de slag om de ideeën en oplossingen uit te werken tot concrete plannen. Op 2 april en 14 mei komen de groepen samen in Den Bosch,  tussendoor spreken de afzonderlijke werkplaatsen op eigen gelegenheid af. Ook online kunnen deelnemers en Brabanders elkaar vinden. Op het online Voedselforum delen de  werkplaatsen hun plannen, ideeën en openstaande vragen, zodat alle Brabanders mee kunnen lezen en denken. Op deze manier blijven ook Brabanders die niet aanwezig waren bij de Voedsel1000, betrokken. “Zo komen we uiteindelijk tot een voorstel dat - hopelijk - gedragen wordt door heel Brabant,” laat Piera Fehres (projectleider Voedsel1000) weten.

Voedselbesluit 15 juni

Op 15 juni presenteren alle werkgroepen hun voorstel aan elkaar tijdens de Voedselraad. De deelnemers aan de raad bepalen met elkaar welke plannen zij gerealiseerd willen zien. Dit wordt vastgelegd in het allereerste Voedselbesluit van Noord-Brabant. Tijdens deze Voedselraad zijn alle Brabanders van harte welkom om aanwezig te zijn. Alleen de deelnemers van de Voedseltop hebben stemrecht. Ga voor meer informatie over deze slotbijeenkomst naar www.voedsel1000.nl.

 


 

{"tabBasic":{"type":"items","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"3","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-globe","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"164050"},"layout":{"template":"carousel","showDescription":false,"showDescriptionInList":false,"showAuthor":false,"showUserOccupation":false,"showUserOrganization":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

1  reacties

Ruud van der Pas 10-04-19 om 17:39

Ik kom niet in het Online Voedselforum?

ben ingeschreven bij de werkplaats Gezondheid.
Gaarne tips?
Ruud.vanderpas@outlook.com