Het online en offline platformvoor samenwerking, kennisdeling en innovatie

LIB publiceert activiteitenverslag over 2018

06-03-2019 201 keer bekeken 0 reacties

De stuurgroep Landbouw Innovatie Brabant (LIB) publiceerde onlangs haar nieuwe activiteitenverslag. In het verslag staan de belangrijkste activiteiten van 2018 beschreven.

In het activiteitenverslag worden projecten omschreven waar het LIB in 2018 een bijdrage aan heeft geleverd met een innovatieve impuls van circa vier miljoen euro. Het gaat hierbij om 7 lopende en 31 nieuwe projecten. Eén van deze projecten is het project ‘Omfietsvarkens’. Retailers, een lokale verwerker en varkenshouder investeren in dit project samen in productie en verwerking op één locatie. Bij een ande project op een melkveebedrijf in Knegsel zijn een eigen mestverwerkingsinstallatie en composteertrommel gerealiseerd om de mineralenkringloop te sluiten. Daarbij wordt er een eindproduct gemaakt voor de consumentenmarkt: geurloze mestkorrels voor gazon of moestuin.

Omfietsvarkens Landbouw Innovatie Brabant

Het LIB is ook internationaal actief. Met verschillende regio’s in Europa wordt samengewerkt om van elkaar te leren en nieuwe business te ontwikkelen. Inmiddels zijn er diverse netwerken opgericht en projecten gestart. Een mooi voorbeeld hiervan is Geert Wilms, wie op verzoek van het Ministerie van Buitenlandse zaken tijdens het Agribusiness forum in Griekenland twee presentaties gaf over smart plant farming en public-private partnerships. Daarop hebben de Grieken een tegenbezoek gebracht aan Noord-Brabant om verdere samenwerking te exploreren.

Het LIB is een samenwerkingsverband van de provincie Noord-Brabant en ZLTO. Het doel: gezamenlijk werken aan een duurzame en vitale land- en tuinbouw die bijdraagt aan de kwaliteit van het platteland. Het LIB daagt ondernemers uit, stimuleert ze en biedt ondersteuning bij innovatieve projecten en andere initiatieven.

Meer weten over het LIB en haar activiteiten? Bekijk hier het activiteitenverslag. 

Lees het laatste nieuws:

{"tabBasic":{"type":"items","title":"Lees het laatste nieuws: ","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"3","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-globe","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"164050"},"layout":{"template":"carousel","showDescription":false,"showDescriptionInList":false,"showAuthor":false,"showUserOccupation":false,"showUserOrganization":false,"showDate":true,"dateType":"classic","showImages":true,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

0  reacties