Het online en offline platformvoor samenwerking, kennisdeling en innovatie

Introductiejaar fosfaatrechtenstelsel bijna ten einde

06-12-2018 0 reacties

In 2017 werd het fosfaatreductieplan melkveehouderij van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van kracht. Bijna een jaar na de invoering van de fosfaatrechten wordt de stand van zaken opgemaakt.

Situatie

Per 31 december moet de bedrijfssituatie van alle Nederlandse melkveebedrijven zijn aangepast aan het aantal verkregen fosfaatrechten. Het overgrote merendeel van de veehouderijbedrijven heeft inmiddels aan de opgave voldaan. Naar verwachting zullen nog ruim driehonderd bedrijven de norm overschrijden. Lang niet allemaal bevinden zij zich in de financiële gevarenzone, maar wel riskeren zij boetes. Bij bedrijven waarover geen duidelijkheid ontstaat voor eind 2018 geldt de eerste beschikking als norm.

Ook is het zo dat het ministerie eind november nog zeker 3.300 onbehandelde bezwaren tegen de fosfaatrechtenbeschikking in bezit had. In totaal ontving het ministerie 7.746 bezwaren. Van de bijna 4.400 behandelde bezwaren is 46 procent geheel of gedeeltelijk gegrond verklaard. Ruim tweeduizend van de onbehandelde bezwaren staan nog open omdat het gaat om individuele disproportionele last. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), die deze bezwaren behandelt, heeft veel tijd nodig om de individuele bedrijfssituatie te beoordelen. Het ministerie van LNV zegt er alles aan te doen om zowel tijdig als zorgvuldig de beschikkingen toe te kennen en bezwaren te behandelen.

Resultaten

Mede dankzij het fosfaatrechtenstelsel ligt de melkveehouderij op koers om onder het fosfaatplafond te blijven. Maar, minister Carola Schouten benadrukt wel dat het voor de sector van groot belang is dat individuele ondernemers binnen de fosfaatrechten produceren. Als dit niet gebeurt, bestaat de kans dat het fosfaat- en of stikstofplafond dit jaar alsnog wordt overschreden.

Om het fosfaatrechtenstelsel toegankelijker en het toepassen ervan nauwkeuriger te maken komt RVO.nl op korte termijn met een applicatie waarmee veehouders op elk moment eenvoudig het aantal rechten dat zij in een jaar kunnen benutten, kunnen raadplegen.

Meer informatie

Bron: Nieuwe Oogst

 


Lees het laatste nieuws:

{"tabBasic":{"type":"items","title":"Lees het laatste nieuws:","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"3","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-globe","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"template":"carousel","showDescription":false,"showDescriptionInList":false,"showAuthor":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

0  reacties