Het online en offline platformvoor samenwerking, kennisdeling en innovatie

Brabant kent het grootste aantal geitenbedrijven in Nederland

27-11-2018 0 reacties

Noord-Brabant telt met 94 bedrijven het grootste aantal gespecialiseerde geitenbedrijven met melkgeiten in Nederland. Gelderland staat op nummer 2 met 83 bedrijven. De twee provincies huisvesten hiermee ruim de helft van het aantal melkgeiten in ons land.

Recordaantal geiten in Nederland

Landelijk gezien is het aantal geiten in 2018 toegenomen met 10 procent naar bijna 588 duizend. De meeste geiten worden gehouden voor de melk en zijn te vinden op gespecialiseerde geitenbedrijven. Vanaf het jaar 2000 is het aantal geiten ruim verdrievoudigd. Alleen in 2009 en 2010 was er een afname te zien als gevolg van de ruimingen in verband met Q-koorts. Dit blijkt uit de meest recente cijfers van de Landbouwtelling van het CBS.

Kaart van geiten in Nederland

De melkgeit is populair

Ruim 94 procent van het totaal aantal geiten wandelen rond op gespecialiseerde geitenhouderijen. In 2017 telde Nederland 412 gespecialiseerde geitenbedrijven. Driekwart van de geiten op deze bedrijven wordt gehouden voor de melk. Het gemiddeld aantal melkgeiten is gestegen van ruim 300 in 2000 naar bijna 1100 in 2018. Meer weten over de geitenpopulatie in Nederland? Lees het gehele persbericht van het Centraal Bureau voor Statistiek via deze link.


Lees het laatste nieuws

{"tabBasic":{"type":"items","title":"Lees het laatste nieuws","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"3","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-globe","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"template":"carousel","showDescription":false,"showDescriptionInList":true,"showAuthor":false,"showDate":true,"dateType":"digits","showImages":true,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

0  reacties