Het online en offline platformvoor samenwerking, kennisdeling en innovatie

Innovatie in Agrofood door samenwerking en IPC-subsidie

05-11-2018 0 reacties

Innovatie in de agrofoodsector wordt vaak in de weg gestaan door een gebrek aan financiële middelen en door het niet kunnen vinden van goede samenwerkingspartners. In 2016 ontvingen daarom 17 agrofood-ondernemers een gezamenlijke subsidie van 421.000 euro uit het IPC Agrofood.

Wat is dat dan?

Het IPC (Innovatie Prestatie Contract) Agrofood is een landelijke regeling waarbij  agrarisch ondernemers hun krachten kunnen bundelen in innovatieve projecten. De deelnemende ondernemers kregen via deze regeling 35% van hun innovatiekosten vergoed. De ondernemers deelden de overige kosten, en verdubbelden hun kansen door samen te werken.

Projecten

De ondernemers zetten verschillende projecten op. Drie bedrijven werken samen aan een toekomstbestendige varkenshouderij, twee foodbedrijven ontwikkelen ingrediënten voor betere voeding, en twee andere ondernemers zetten kippenmest op een vernieuwende manier om naar brandstof. De ondernemers deelden de overige kosten en verdubbelden hun kansen.

OndernemersLift+, ZLTO en het Innovatiehuis werkten samen om deelname van startende en groeiende ondernemers aan IPC Agrofood te faciliteren. Ze hielpen bij het afhandelen van het papierwerk dat bij subsidieaanvragen komt kijken, bij het in contact brengen van ondernemers met elkaar en hielden een oogje in het zeil bij de voortgang van de projecten.

Resultaten

Inmiddels zijn de projecten afgerond. De meeste innovaties waren technisch van aard. Ongeveer een derde van de projecten was succesvol, een derde presteerde gemiddeld en een derde was niet succesvol. Ook heeft het bundelen van expertises verschillende mooie resultaten opgeleverd. Zo werken op het gebied van een toekomstbestendige varkenshouderij drie bedrijven samen, zodat het probleem beter kan worden aangepakt. Het ene bedrijf werkt aan de aanpak van geur, ammoniak en fijnstof, het tweede aan sensoren die deze factoren in stallen meten en beïnvloeden, en het derde verzorgt het installatiewerk en de technische ondersteuning.

Ook in de foodsector waren er interessante opbrengsten. In het project Proteins for better food onderzoeken twee ondernemers de mogelijkheden om ingrediënten voor de voedingsmarkt te verbeteren op basis van verhoging van het eiwitgehalte. De ene gebruikt quinoa, en de andere melk. Waar mogelijk werken ze samen, en ze zijn beide succesvol.

Bron: OndernemersLift+

 


0  reacties