Het online en offline platformvoor samenwerking, kennisdeling en innovatie

Nederlandse bedrijven streven samen naar biobased economie en CO2-reductie

05-11-2018 0 reacties

Negen vooruitstrevende bedrijven werken aan een hoger gebruik van duurzame grondstoffen. Onder leiding van onderzoeksorganisatie CE Delft en met hulp van de Rijksoverheid keken ze naar een slimmer gebruik van biomassa.

De betrokken bedrijven komen uit vooral de chemie-, agrofood- en energiesector. Het gaat om de bedrijven DSM, AkzoNobel Specialty Chemicals, FrieslandCampina, Suikerunie, Gasunie, Havenbedrijf Rotterdam, Groen Gas Nederland, ECN en Energy Academy Europe. In de komende periode willen de bedrijven verder met het ontwikkelen van alternatieven voor fossiele brandstoffen.

Circulaire, duurzame, biobased economie

De ondernemingen willen investeren in de ontwikkeling van nieuwe installaties en in verdere opschaling. Daar is wel de benodigde openheid voor nodig. Ze denken daarom ook mee over manieren waarop de gewenste circulaire duurzame biobased economie kan worden vormgegeven, én welke marktregels daarbij horen.

Op dit moment voelen de bedrijven zich echter geremd in het starten van projecten voor de meervoudige verwaarding van biomassa. Bij deze methode worden hoogwaardige grondstoffen aan de biomassa onttrokken, zoals mineralen, eiwitten en vezels. Tegelijkertijd wordt gas gewonnen. In dit gas zitten hernieuwbare koolstoffen, waarmee ook weer duurzame materialen kunnen worden gemaakt. Ook kan afval en biomassa worden gebruikt om daaruit nieuwe grondstoffen en producten te maken. Beide routes leiden daarmee tot CO2-reductie.

Business met biomassa en biobased gas

Om de beperkingen aan te kaarten overhandigden de bedrijven in juni de eindrapportage ‘Business met biomassa en biobased gas’ aan voorzitter Ed Nijpels van het Klimaatberaad. De hoofdconclusie van het rapport is dat een stimuleringskader dat stuurt op CO2-reductie via zowél grondstoffen als energie leidt tot business cases voor de meervoudige verwaarding van biomassastromen. De bedrijven zien kansen voor onder meer bio-raffinage, waste-to-chemicals, vergassing en het herwinnen van mineralen uit dierlijke mest.

De bedrijven hopen dat de conclusies van hun rapport doorsijpelen in het toekomstige Klimaatakkoord. Maar omdat de tijd begint te dringen gelet op de ambities uit het Klimaatakkoord, willen de initiatiefnemers zelf investeren in demo-installaties en de weg naar opschaling vrijmaken. Ze roepen de overheid op om een nieuw stimuleringskader te ontwikkelen dat stuurt op de gecombineerde winning van groene grondstoffen en duurzame energie.

Bron: FluxEnergie.nl

 


0  reacties