Het online en offline platformvoor samenwerking, kennisdeling en innovatie

Agrifood Capital wil agrarische sector Noordoost-Brabant verbeteren

02-11-2018 0 reacties

Agrifood Capital, een samenwerkingsverband van overheden, kennisinstellingen en bedrijfsleven, vraagt 25 miljoen euro aan het Rijk om de agrarische sector in Noordoost-Brabant mee te versterken en verbeteren. De organisatie zal daar zelf nog eens ruim 52 miljoen euro bijleggen.

Met het gevraagde bedrag wil Agrifood Capital een innovatiecentrum opzetten in Oss. Studenten van universiteiten en hogescholen zullen er samen met bedrijven werken aan nieuwe technologie. Daarnaast zal een deel van het geld worden ingezet om bestaande initiatieven uit te bouwen. Een voorbeeld hiervan is het proefgebied Agro As De Peel. Daar doen bedrijven en boeren onder andere proeven met insectenkweek en het verbouwen van sorghum, een Afrikaans gewas dat bestand is tegen droge zomers. Doel is om hier een bezoekerscentrum te realiseren, van waaruit vernieuwing vorm krijgt.

Door te investeren in een duurzamere voedselproductie wil AgriFood Capital oplossingen bieden voor de intensieve veehouderij. Het bedrag dat Agrifood Capital hoopt te ontvangen komt uit een grotere ruif waar 900 miljoen euro in zat.

Bron: de Gelderlander

 


0  reacties