Het online en offline platformvoor samenwerking, kennisdeling en innovatie

Kringlooplandbouw op Nederlandse en Europese politieke agenda’s

02-11-2018 0 reacties

In september maakte minister Carola Schouten haar landbouwvisie voor ons land: op naar kringlooplandbouw. Maar ook in Europa staat deze nieuwe visie op de agenda, zo betogen verschillende hoogleraren tijdens de Manholtlezing op de WUR.

Met de titel ‘Landbouw, natuur en voedsel: waardevol verbonden. Nederland als koploper in de kringlooplandbouw’ stelt de minister van LNV een sterke ambitie om ons land als koploper van circulaire landbouw te positioneren. Om bodem, waterpeil, grondstoffen en klimaat te sparen is het volgens Schouten nodig om deze omslag snel te maken: in 2030 moet de hele sector om. Daarbij is het belangrijk dat er eerlijke opbrengsten terugkomen bij de agrariër en de sector interessant wordt voor jongere generaties.

Voedselverspilling te lijf

Ook stipt ze het thema ‘verspilling’ uitgebreid aan, en wel ketenbreed. Niet alleen in de primaire productie zal er minder verloren moeten gaan, ook in de Nederlandse keukenbak is veel ruimte voor verbetering. De visie betoogt dat korte ketens en bewustzijn van waar het voedsel vandaan komt daarbij helpt. Beperken van bijvangst, visrestafval beter benutten, en innovaties voor farmaceutische toepassingen zijn voorbeelden in de visserij om verspilling te beperken. Daarnaast wordt de Taskforce Circular Economy in Food gezien als een grote stap in deze uitdaging.

Nieuwe productiemethoden

De visie stelt dat onze aarde de huidige methoden van voedselproductie en -consumptie niet lang meer trekt. Maar ook agrariërs hebben het moeilijk. Nieuwe methoden moeten in plaats van constante kostprijsverlaging bewegen naar minder verbruik van grondstoffen. De oplossing: kringlooplandbouw. Meer samenwerking in korte ketens, nauwkeurig telen in samenspel met bodem en natuur, met aandacht voor stal en voeding, het benutten van elkaars reststoffen, slimme oplossingen en een geïnformeerde en bewuste consumenten met dito gedrag dragen daar volgens de visie o.a. aan bij.

Het goede nieuws is dat Nederland geschikt is om nieuwe methoden te ontwikkelen: er gebeurt immers al veel, de beweging wordt al ingezet. Er is goed ontwikkeld ondernemerschap, ervaring met efficiëntie technologisch hoogwaardige productie, sterk ontwikkeld onderzoek en onderwijs en veel samenwerking. De regering wil dat financiëel ondersteunen.

Maar hoe gaan we dat doen?

Wim Coenraadts van FoodUp! schrijft enthousiast over het plan van minister Schouten, maar uit nog wel enkele vragen: kunnen en willen we dan nog wel de tweede exporteur van agrofood ter wereld blijven? Hoe worden boeren beter beloond? En hoe staat het Nederlandse beleid tot het Europese? Dat antwoord ligt deels ook bij de uitvoerende partijen volgens hem: overheid, onderwijs, wetenschap, boeren zelf en het bedrijfsleven.

Europa gaat mee

Tijdens de Mansholtlezing op 19 september 2018 spraken verschillende professoren over de weg van de kringlooplandbouw. Iris Bouwers van CEJA (organisatie voor jonge boeren in de EU) stelde dat voor veel jonge boeren het moment om om te schakelen naar circulair werken nú is. Jose Ruiz Espi (directoraat-generaal Landbouw van de Europese Commissie) liet zien hoe circulariteit belangrijk zal worden iin het nieuwe Europese kaderprogramma.

 


0  reacties