Het online en offline platformvoor samenwerking, kennisdeling en innovatie

Samenwerkingsverband Food NL staat sterk voor Nederlandse belangen

11-10-2018 0 reacties

Greenport Regio Venlo, AgriFood Capital Noordoost-Brabant en Regio FoodValley gaan een intensieve samenwerking aan onder de naam Food NL. Dat maakten de drie regio’s gisteren (woensdag 10 oktober) in Brussel bekend.

Door als coalitie te opereren kunnen de regio’s beter opkomen voor regionale en economische belangen vanuit Nederland. Samen vertegenwoordigen ze namelijk de hele voedselproductieketen. De regio’s richten zich met name op innovaties en circulaire voedselproductie, en zullen daarin samenwerken met sectoren als hightech en datascience.

Samen optrekken

De keuze om gezamenlijk op te trekken werd vorig jaar tijdens een bijeenkomst in het Europarlement gemaakt, toen de regio’s te gast waren bij Europarlementariër Jan Huijtema. Tot dan profileerden de regio’s zich apart, terwijl ze allemaal werken aan hetzelfde doel. Door samen op te trekken kunnen de regio’s in plaats van drie losse boodschappen, één krachtige boodschap uitstralen.

Lobby

De coalitie zal zich bezighouden met dossiers als het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, regionaal beleid én regelgeving bij voedselkwaliteit en -veiligheid van de EU. Daarnaast spant de coalitie zich in om zo veel mogelijk investeringen naar zich toe te trekken om bijvoorbeeld kringlooplandbouw mogelijk te maken, uitbraak van ziektes bij dieren zoveel mogelijk te voorkomen en antibioticagebruik bij dieren terug te dringen.

 


0  reacties