Het online en offline platformvoor samenwerking, kennisdeling en innovatie

FoodValley stuurt plan in voor regiodeal

04-10-2018 0 reacties

FoodValley wil nieuwe manieren bedenken om gezond en duurzaam voedsel te produceren. Hiervoor diende de regio een plan in bij het rijk: er is meer dan 40 miljoen euro nodig.

De wereldbevolking groeit, terwijl de landbouwgrond jaarlijks met miljoenen hectares afneemt als gevolg van de klimaatverandering. In 2050 moeten wereldwijd 9 miljard monden gevoed worden. De klassieke voedselproductie volstaat niet meer. Er moet worden gezocht naar duurzamere manieren van voedselproductie. Dat vraagt om vernieuwing en versnelling van voedselketens.

Regiodeal

FoodValley wil graag internationaal aanzien krijgen op het gebied van vernieuwende agrarische voedselproductie en voedselgezondheid. De projecten die de regio uitvoert dragen daaraan bij. Met het ingediende plan hoopt FoodValley in aanmerking te komen voor een regiodeal: een subsidie voor plannen van nationaal belang. 

World Food Center

Het oprichten van een World Food Center in de voormalige Mauritskazerne in Ede, dat zal openen in 2021, is een van de projecten die aansluiten bij de regiodeal. De overheid, kenniscentra en het bedrijfsleven werken daar samen aan internationale oplossingen voor het voedselvraagstuk. Daarnaast zal het World Food Center fungeren als informatiecentrum over gezond eten en een gezonde leefstijl. De realisatie van dit project kost ongeveer 60 miljoen euro en is al in volle gang. Het onderzoekscentrum komt ook van de grond als er via de regiodeal geen rijksgeld zou komen, en moet jaarlijks zo’n 350.000 bezoekers trekken.

Andere plannen

Daarnaast is zorgen voor goedkope huisvesting en laboratoria voor jonge ondernemers die iets van de grond willen krijgen op het gebied van de productie van duurzaam en gezond voedsel onderdeel van het regiodealplan. Andere ideeën zijn het experimenteren met nieuwe stallen die voor veel minder uitstoot van CO² zorgen en het produceren van voedsel met veel minder energie. Daarnaast wil FoodValley transportlijnen verkorten en campagnes opzetten om mensen te verleiden gezonder en duurzamer geproduceerd voedsel te eten.

Bron: AD

De regio FoodValley omvat de gemeenten Barneveld, Nijkerk, Scherpenzeel, Renswoude, Ede, Wageningen, Veenendaal en Rhenen. Het plan werd samengesteld met de provincies Gelderland en Utrecht, de universiteiten van Wageningen en Utrecht, boerenvakbond LTO en werkgeversorganisatie VNO-NCW.


0  reacties