Het online en offline platformvoor samenwerking, kennisdeling en innovatie

Provincie Noord-Brabant subsidieert tiny forests

03-10-2018 0 reacties

De provincie Noord-Brabant stelt 150.000 euro beschikbaar voor de aanleg van veertien ‘tiny forests’ in zeven Brabantse gemeenten.

Begin juni zocht IVN Natuureducatie 24 gemeenten om ‘tiny forests’ in te realiseren. Uit de 55 aanmeldingen werd uit Brabant alleen de gemeente Den Bosch geselecteerd om mee te doen. Maar zeven andere Brabantse gemeenten dienden ook een aanvraag in, namelijk Boxtel, Breda, Dongen, Halderberge, Helmond, Oss en Roosendaal. Om hen ook te kunnen voorzien van tiny forests verleent de provincie nu een subsidie van 150.000 euro. De subsidie draagt bij aan de aanleg van minimaal 18 Tiny Forests: 4 in 's-Hertogenbosch en minimaal 14 in de andere gemeenten.

De ontwikkeling van de tiny forests is in lijn met de wens van de provincie om de Brabantse natuur en het landschap te beschermen. Tiny forests dragen bij aan een gezonde, klimaatbestendige en groene leefomgeving. Ze zorgen voor behoud van biodiversiteit en vormen ook voor mensen een fijne plaats om in te verblijven. Ten slotte zorgt een Tiny Forest ook voor sociale cohesie in de buurt. Scholen én buurtbewoners worden betrokken en dragen samen verantwoordelijkheid over het bos.

Bron: Gemeente.nu


0  reacties