Het online en offline platformvoor samenwerking, kennisdeling en innovatie

Food Waste Xperts samen tegen voedselverspilling 

13-09-2018 0 reacties

In het innovatiecentrum Three-Sixty in Veghel wordt gewerkt aan innovatieve concepten en testen voor diverse voedselvraagstukken. Food Waste Xperts helpt agri- en foodondernemers voedselverspilling te voorkomen en verminderen, en reststromen uit het productieproces beter te verwaarden.

Kenniscentrum Three-Sixty

Food Waste Xperts is ontstaan uit een samenwerking van verschillende initiatiefnemers. Het eerste idee om beter met reststromen om te gaan kwam van Bob Hutten, die de Verspillingsfabriek oprichtte in een ‘verspild’ ofwel leegstaand pand in Veghel. De Verspillingsfabriek zet reststromen uit de voedingsindustrie om tot nieuwe producten, zoals bijvoorbeeld sauzen en soepen. In de loop der tijd sloten verschillende partners en soortgelijke initiatieven aan, die zich ook in het gebouw vestigden. Daardoor groeide het pand uit tot een echt kenniscentrum op het gebied van verspilling. Niet alleen voedselverspilling, maar ook verspilling van talent: in het pand zijn bedrijven gevestigd die bemiddelen tussen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en potentiële werkgevers. Een aantal van deze mensen werkt inmiddels in Three-Sixty.

Verschillende organisaties bundelden hun krachten om Food Waste Xperts op te zetten. Wij spraken met Roos Pegman, een van de leden van het Food Waste Xperts-kernteam, vanuit het bedrijf Imagro. “De filosofie van Food Waste Xperts is dat voeding voor humane consumptie voor humane consumptie geschikt moet blijven. Wat we nu veel zien is dat bedrijven hun reststromen verwerken tot veevoer of organische meststof. Daarmee heb je wel een circulair systeem, maar daarbij blijft het niet geschikt voor humane consumptie. Dat is eigenlijk zonde. Doordat producenten voor hun reststromen geen goede marktprijs kunnen krijgen, of doordat het te veel kost om de reststromen te verwerken, verdwijnt veel goede voeding die écht nog geschikt is voor humane consumptie zo uit de markt. Dat systeem moeten we zien te doorbreken.” 

Aan de slag met voedselverspilling

Food Waste Xperts helpt bedrijven uit de productieketen daarom om met voedselverspilling aan de slag te gaan. Dat gebeurt op verschillende manieren. Ten eerste is Food Waste Xperts regelmatig aanwezig op evenementen van andere bedrijven, waar zij ook inspiratiesessies organiseren. Daarmee hopen ze bedrijven te inspireren en ideeën te geven, en voedselverspilling als belangrijk speerpunt op de kaart te zetten. 

Ten tweede ondersteunt Food Waste Xperts de Food Waste Community van MVO Nederland: een online platform waarop bedrijven hun uitdagingen en oplossingen met elkaar kunnen delen. “Het doel van de website is om het netwerk op te bouwen en om samenwerking te faciliteren,” vertelt Roos. Het is een open community, wat betekent dat je zelf berichten kunt toevoegen aan de site. “Bedrijven kunnen er reststromen op aanbieden, of het aangeven als zij zelf op zoek zijn naar bepaalde reststromen. Zo ontstaan nieuwe verbindingen.” 

Ten slotte heeft Food Waste Xperts een helpdesk, waar bedrijven terecht kunnen om voor hun reststroom een bestemming te vinden. Soms vervult Food Waste Xperts een verbindende rol, en worden deze hulpvragen doorgezet naar andere partijen of initiatieven in de markt, maar het gebeurt ook regelmatig dat Food Waste Xperts samen met het bedrijf op zoek gaat naar een oplossing.

Workshops

De meeste hulpvragen komen binnen via de Rabo Verspillingshub van de Rabobank, die ook gevestigd is in Three-Sixty. In samenwerking met deze partner organiseert Food Waste Xperts regelmatig workshops voor de bedrijven, waar verschillende experts uit het netwerk bij aanhaken. Die workshops zijn er in verschillende vormen. Soms gaat het om 1-op-1 workshops, waarbij een kleine groep medewerkers of een afvaardiging van een bedrijf in gesprek gaat met zo’n 3 à 4 experts en een facilitator. Maar ook worden er soms grote sessies georganiseerd. “We hebben bijvoorbeeld eens 80 supermarktmanagers tegelijk mogen ontvangen. We namen ze eerst mee op een rondleiding door het pand, en daarna konden ze in kleinere groepen meedoen aan workshops,” vertelt Roos. Ook is er de mogelijkheid voor bedrijven om de hele keten uit te nodigen voor een workshop. Zo wordt het verspillingsprobleem bekeken vanuit een breder perspectief dan alleen dat van het eigen bedrijf.

Kansen en ideeën

Tijdens de workshop wordt een kansenkaart gemaakt, waarop korte- en langetermijnoplossingen staan. “Twee van die ideeën werken we echt uit,” vertelt Roos. Uiteindelijk nemen de bedrijven uit de workshop dus een overzicht mee van de kansen die er liggen, én twee uitgewerkte ideeën om mee aan de slag te gaan. De ideeën hoeven niet altijd te leiden tot een nieuw product of een nieuwe businesscase: je kunt bijvoorbeeld ook door slimmer in te kopen en door gedurende het productieproces zaken beter te regelen kijken hoe je verspilling tegen kunt gaan. Dat loont vaak ook. 

“De bedrijven die meedoen zijn positief en blij verrast door de goede ideeën die ze uit de workshop halen,” vertelt Roos, “maar in de praktijk zien we wel dat ze worstelen met de implementatie. Het blijkt vaak lastig om capaciteit vrij te maken voor een verandering, terwijl een omschakeling juist alleen lukt als er mensen zijn die het ook echt gaan doen.”

Om ervoor te zorgen dat de ideeën uit de workshops beter door de bedrijven worden opgepakt wil Food Waste Xperts hen wat langer begeleiden en ondersteunen bij het opzetten van een initiatief. “Daar krijgen we in de nabije toekomst extra capaciteit voor,” vertelt Roos. Ook is Food Waste Xperts continu aan het ontwikkelen: “We zijn bezig met het creëren van nieuwe training op het gebied van voedselverspilling, waaronder voor de horeca,” legt Roos uit.

Meer weten en meedoen

Is jouw bedrijf op zoek naar een oplossing voor een verspillingsprobleem? Food Waste Experts komt dan graag met jou in contact. Daarnaast is Food Waste Experts altijd op zoek naar mooie initiatieven waarmee ze hun netwerk kunnen uitbreiden en waar ze bedrijven met een vraag naar kunnen doorverwijzen.

 


0  reacties