Het online en offline platformvoor samenwerking, kennisdeling en innovatie

Brabantse boerenvrouwen: training over de toekomst en het gesprek aangaan

31-07-2018 0 reacties

Vrouwen op de boerderij zijn de stuwende kracht achter verandering. Steun van je gezin of familie is essentieel, maar hoe zie je als vrouw de toekomst en ga je het gesprek met je partner aan? Dit najaar organiseert agrarisch coach Liza Simons een training.

Vrouwen zijn vaak de aanjager van veranderingen op een boerenbedrijf. Ze komen veel buiten de deur en hebben daardoor een andere kijk op het bedrijf, legt Liza Simons uit. Daar komt dan ook de naam van haar training ‘De Betrekker’ vandaan. Dit najaar kun je aansluiten.

Met aandacht kijken

De nadruk ligt op nadenken over de toekomst van je bedrijf. Liza: “Hoe vind ik dat het nu gaat en waar denk ik dat de toekomst ligt? Misschien betekent het stoppen met de boerderij, misschien wil je er iets heel anders naast gaan doen of misschien gewoon op de oude voet doorgaan.”

Soms is het volgens Liza goed om even stil te staan bij hoe het gaat, en de waan van de dag even te laten voor wat 'ie is. "Door de drukte van het werk en sociale verplichtingen komt het er niet van om van een afstandje naar jouw situatie te kijken. Deze training geeft de gelegenheid om in alle rust na te denken over wat jij wilt.”

Het gesprek voeren

Vragen die centraal staan in de training zijn: Wie ben ik en wat kan ik? Welke ontwikkelingen spelen in de sector? Wat zijn de mogelijkheden die de boerderij op jouw locatie heeft? Daaruit volgen dan de kansen voor de toekomst. Vrouwen krijgen daarbij ook handige tips om het gesprek met hun gezin aan te gaan. “Veel vrouwen hebben wel ideeën, maar wat ze lastig vinden is om daarover het gesprek aan te gaan met de familie. Hoe zorg je dat je partner en opvolgers zich voor nieuwe ideeën openstellen?”

Meer weten?

Liza Simons is zelfstandig coach en adviseur en heeft thuis een melkveebedrijf. Lees hier wat we eerder over Liza schreven.

De training bestaat uit vier workshops van een dag, twee halve dagen en een avond. De eerst dag is op 12 september, de laatste avond op 24 oktober, allemaal in Mariahout. Inspirerende vrouwen zullen hun kijk geven op de rol van vrouwen op het boerenbedrijf.

Brabantse vrouwen die een agrarisch bedrijf hebben zijn welkom, ook als ze niet op de boerderij meewerken. Meedoen kost 100 euro. Er is plek voor 12 deelnemers. Kijk voor meer informatie over en aanmelden voor De Betrekker op de website van Liza.

foto: via Flickr (creative commons)

0  reacties