Het online en offline platformvoor samenwerking, kennisdeling en innovatie

30 augustus nieuwe brainstormsessie voor melkveehouders over de toekomstbestendige stal

11-07-2018 0 reacties

Dat er veel gaat veranderen, is zeker. Hoe die verandering eruit ziet nog niet. Ben jij iemand die de verandering niet afwacht, maar wil maken? Kom dan op donderdag 30 augustus met collega-melkveehouders brainstormen over hoe die verandering eruit gaat zien. Doe en denk mee en laat jouw visie horen!

Meld je aan!

Wat gaan we doen

Donderdag 30 augustus gaan we met elkaar brainstormen over de stal van de toekomst. Waar moet de stal van de toekomst volgens jou aan voldoen? Wat betekent dat voor de omgeving, de dieren, het ondernemerschap, de bedrijfseconomische aspecten en wat betekent dat uiteindelijk voor het stalontwerp? Hierbij gaan we uit van bestaande stallen. Naar aanleiding van deze brainstormsessie willen we een aantal uitdagingen formuleren, zodat we op zoek kunnen naar oplossingen.

Voorbereiding

Hoe ziet jouw toekomstbestendige stal eruit?

Om de dag efficiënt te laten verlopen, willen we vragen om vooraf na te denken hoe de toekomstige stal er in jouw beleving uit zou zien. Teken of beschrijf in één A4 jouw ideale stal. Denk niet alleen aan dingen die er al zijn, maar juist aan dingen die je zou willen.

Waarom een brainstormsessie

Er wordt veel gesproken over ‘stal van de toekomst, innovatieve stal, etc.’. Met jou en andere boeren willen we kijken hoe we bestaande stallen toekomstbestendig kunnen maken. Van daaruit kunnen we kijken wat en wie ervoor nodig zijn om dat met elkaar te realiseren. Dit is dus de eerste stap om daadwerkelijk oplossingen te zoeken voor uitdagingen die we met elkaar hebben.

De Taskforce

ZLTO, FME en VNO-NCW Brabant-Zeeland gaan in opdracht van de Provincie Brabant vernieuwing in stalsystemen stimuleren. Ze gaan samen met boeren, omgeving, overheid en technologische industrie aan de slag om stallen toekomstbestendig te maken.

Er is plaats voor maximaal 12 melkveehouders, dus meld je direct aan!

Tijd en locatie

13.00 - 16.00 uur brainstormsessie
Kantoor ZLTO 's-Hertogenbosch
Onderwijsboulevard 225
5223 DE  's-Hertogenbosch

zie hier de routebeschrijving

 

0  reacties