Het online en offline platformvoor samenwerking, kennisdeling en innovatie

Inspectietool meet kwaliteit van druiven

03-07-2018 0 reacties

In september 2016 startten Dennis van der Wiel en Max Wijsman een eigen onderneming: Polariks. Ze ontwikkelden een kleine robot, OUVA, die met behulp van hyperspectrale camera’s en analysesoftware de kwaliteit van wijngaarden kan monitoren en optimaliseren.

Ruimtevaarttechnologie als inspiratiebron

De camera’s die Polariks gebruikt in de inspectietool OUVA worden normaliter gebruikt in de ruimtevaart en zijn erg kostbaar. Maar door de camera’s flink te vereenvoudigen kon het bedrijf de techniek ook betaalbaar maken voor andere sectoren.

Moleculaire metingen

De robot maakt het voor ondernemers makkelijker om toezicht te houden en ze kunnen eerder ingrijpen wanneer er ziekten ontstaan. Dat laatste komt doordat de robot de samenstelling van de druiven kan vaststellen op moleculair niveau, waardoor ziekten al worden opgespoord voordat deze zichtbaar zijn voor het menselijke oog.

Precisie-oogst

Ook kan op basis van de moleculaire samenstelling van de druiven het perfecte oogstmoment worden bepaald. Dat is voor wijnboeren van groot belang. Het oogstmoment bepaalt namelijk de kwaliteit van de wijn. Daarnaast hebben het klimaat en de economie hun weerslag op de opbrengst van de druiven. Hun marges zijn vaak minimaal. De robots van Polariks kunnen boeren helpen de kwaliteit van hun druiven te verbeteren, waardoor ze er meer aan kunnen verdienen. 

Pilot

Op dit moment is Polariks bezig met de optimalisatie van de inspectietool door met prototypen in het veld te meten. Zo werken de ondernemers toe naar een commercieel prototype. Nog dit jaar wil het Polariks-team daarmee een grote pilot draaien.

Meer weten?

0  reacties