Het online en offline platformvoor samenwerking, kennisdeling en innovatie

Nieuw: film over winst met kringlooplandbouw

04-06-2018 0 reacties

Het is mogelijk om een melkveebedrijf te runnen zonder overmatige stikstof uitstoot en afgestemd op de draagkracht van de natuur. Hoe? Dat zie je in de nieuwe film: 'Winst met kringlooplandbouw'.

Het project 'Winst met kringlooplandbouw' is gebaseerd op het gedachtegoed dat Jaap van Bruchem heeft ontwikkeld. Jaap van Bruchem is oud-onderzoeker aan de Wageningen Universiteit en deed onderzoek op de Minderhoudhoeve (een proefboerderij van de WUR). Hij heeft daar een model voor de kringlooplandbouw ontwikkeld dat bijdraagt aan aanzienlijke lagere emissies naar de omgeving en dus betere kwaliteit van het milieu. Bovendien scoren de bedrijven die het model hanteren economisch ook beter. In deze film laat Jaap van Bruchem zien hoe hij 20 jaar geleden met een onderzoek begon om in een melkveebedrijf mest te produceren van compost-kwaliteit. De film laat zien wat de uitkomsten waren van een aantal aan het onderzoek verbonden bedrijven. En van boeren die daar nu nog mee werken!

Nieuwsgierig geworden?

Bekijk hieronder de trailer. Wil je de volledige film zien? Mail dan naar kringlooplandbouw@gmail.com

0  reacties