Het online en offline platformvoor samenwerking, kennisdeling en innovatie

Jonge Brabantse boeren moderniseren met subsidie

01-06-2018 0 reacties

De overheid stimuleert en ondersteunt jonge landbouwers met de JoLa regeling. Jonge boeren in Brabant maken hier flink gebruik van, o.a. voor de aanschaf van zonnepanelen.

JoLa is een regeling waarmee een jonge boer een bedrijf kan moderniseren en duurzamer kan maken. Jonge boeren die het bedrijf van hun ouders overnemen krijgen vaak te maken met hoge kosten, omdat de modenisering of verduurzamingsslag nog niet gemaakt is. Inmiddels hebben al 110 jonge landbouwers subsidie aangevraagd om hun bedrijf te moderniseren. Dat zijn er veel meer dan gepland. 

Waar wordt de subisidie voor gebruikt?

Jonge boeren in Brabant gebruiken het geld in de meeste gevallen voor de aanschaf van zonnepanelen. Daarnaast wordt de subsidie gebruikt voor:

  • de aanleg van emissiearme stalvloeren die de uitstoot van ammoniak beperken
  • precisiebemesting
  • elektrische voertuigen

Alles bij elkaar wordt er door jonge boeren voor 11,8 miljoen euro gemoderniseerd. 

0  reacties