Het online en offline platformvoor samenwerking, kennisdeling en innovatie

5 miljoen voor verbetering van de waterkwaliteit en voor bedrijfsverplaatsingen

10-04-2018 0 reacties

Er wordt 3 miljoen beschikbaar gesteld voor landbouwondernemers die investeren in precisiebemesting, beter bodembeheer of verbeteren van de waterkwaliteit en 2 miljoen voor bedrijfsverplaatsingen. Agrarische ondernemers kunnen later dit jaar een aanvraag indienen, maar zich nu alvast voorbereiden.

De subsidie wordt beschikbaar gesteld in het kader van het Europese plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3).

Waterkwaliteit verbeteren

Van 4 juni tot en met 16 juli kunnen landbouwondernemers een subsidieaanvraag indienen voor investeringen gericht op het verbeteren van de waterkwaliteit. Er is in totaal € 3 miljoen beschikbaar: € 2 miljoen voor precisiebemesting en bodembeheer, € 1 miljoen voor het tegengaan van erfemissies.

Bedrijfsverplaatsingen

Van 1 oktober 2018 tot 14 januari 2019 kunnen aanvragen ingediend worden voor het verplaatsen van landbouwbedrijven, gelegen in het Natuurnetwerk Brabant (NNB). Totaal is € 2 miljoen beschikbaar. Landbouwbedrijven met minimaal 10 ha landbouwgrond die is aangeduid als nog te realiseren nieuwe natuur in het Natuurnetwerk Brabant (NNB), komen in aanmerking voor de subsidie als ze hun bedrijf willen verplaatsen. De regeling biedt deze bedrijven steun bij het voortzetten van hun bedrijf op een andere locatie in Nederland, door bij te dragen aan investeringen op de nieuwe locatie.  

Meer informatie vind je vanaf half april op de website van Stimulus.

0  reacties