Het online en offline platformvoor samenwerking, kennisdeling en innovatie

Kavel ruilen? Vraag er subsidie voor aan!

08-05-2018 0 reacties

Ben je van plan vrijwillig grond te ruilen? Dan kun je een beroep doen op een financiële bijdrage van het Groen Ontwikkelfonds Brabant van de provincie Noord-Brabant. Dit fonds helpt je om nieuwe natuur te maken door natuurgebieden te verbinden.

“Voor veel grondeigenaren is vrijwillige kavelruil een prima mogelijkheid om de eigen grondpositie te verbeteren”, zegt Mary Fiers, directeur van Groen Ontwikkelfonds Brabant. “Met een beetje goede wil kan het leiden tot een echte win-win situatie voor alle partijen, die bij de kavelruil betrokken zijn.”

Waarom een kavel ruilen?

Het Natuurnetwerk Brabant verbindt natuurgebieden en zorgt er daarmee voor dat de biodiversiteit behouden blijft en, waar nodig en gewenst, wordt versterkt. Via dit netwerk kunnen planten en dieren zich van het ene naar het andere gebied verspreiden. Soorten raken hierdoor niet geïsoleerd en hebben dus minder kans op uitsterven. 

 


Hoe kom je in aanmerking voor de subsidie?

Om voor subsidie in aanmerking te komen moet de kavelruil minimaal vijf hectare omvatten. Bovendien moet 25% van de uit te ruilen grond een bijdrage leveren aan de realisatie van het Natuurnetwerk Brabant (NNB). Als je aan de voorwaarden voldoet kun je namelijk tot maximaal € 800 per hectare ruilgrond krijgen. Je vindt meer informatie over de voorwaarden op de webstie van het groenontwikkelfonds


Een voorbeeld van een kavelruil

Een recent voorbeeld is een grote grondtransactie in het noordoosten van Brabant. Een lokale melkveehouder heeft grond geruild met waterschap Aa en Maas en de provincie Noord-Brabant. Dankzij de kavelruil kunnen nu het oorspronkelijke beekdal worden verlegd, oevers natuurvriendelijk worden ingericht en een ‘natte natuurparel’ worden aangelegd. De melkveehouder krijgt in ruil daarvoor meer landbouwgrond, dichter bij huis. Lees meer over deze kavelruil op de website van het groenontwikkelfonds

0  reacties